“Fuck you I won’t do what you tell me.”

— Zack de la Rocha